Vrh "B" - dátum narodenia: 30.04.2014

BARKA Royal de Hunter

SKÚŠKY:

AV (alapvizsga) HU - I. cena

OTV - I. cena

chovná suka

BARMA Royal de Hunter

VÝSTAVY:

11.01.2015 MVP Norinberg - Veľmi nádejná 1 

22.08.2015 MVP Bratuslava - V1, CAC

BERETA Royal de Hunter

SKÚŠKY:

SVS - I. cena

JSS -III. cena

BONY Royal de Hunter

SKÚŠKY:

SVS - I. cena

JSS - I. cena

ChSPL - I. cena (chovné skúšky)

kandidát chovu